Brasklapp: Ej helt säker på artbestämningen, ingen sång, dock rätt biotop.
Fältpiplärka 5
Skanör 2015

Fältpiplärka 2