Klicka på en bild för att få fullformat. Backspace (<–) får att lämna fullformat.