Den har anträffats en gång i Sverige, i mitten av december 1860 vid Vättern i Jönköping. Detta uppstoppade exemplar fotograferades på fågelmuseet i Jönköping. Normalt bor den på Riksmuseet i Stockholm.

Papegojalka3

Papegojalka2