Klicka på en bild för att få fullformat. Go back one page (<–) för att lämna fullformat.

RealTime Business: Closed!

Dagfjärilar – Butterflies

Se menyn ovan.

Amiralfjäril
Makaonfjäril
http://www.realtimepartner.com/rtp/dagfjarilar-butterflies/salgskimmerfjaril/
Sälgskimmerfjäril
Eldsnabbvinge

 

 

 

 

 

 

Fågelfotografering / Bird photographing:

Antal fotograferade arter: 288 se meny till höger
Varav fotograferade i Sverige: 245
Därutöver 1 uppstoppad: Papegojalka

Storspov
Kärrsnäppa
Myrspov

 Senaste arterna:

Svarthuvad mås

Näktergal

Nötkråka