Minervauggla1
Efesos Turkiet 2014 Dessvärre långt in på avstängt område