Spillkråka 1
Ibland är man lite sen med kameran när tillfälle ges