I snö på stranden i Björkäng

Ena benet skadat så den sjöng ifrån en stolpe

Sånglärka 4