Korshamn 2019 Föregicks av en lång diskussion mellan experterna om detta var en amerikansk eller en sibirisk. Ser vid en första anblick ut som amerikansk men artbestämdes till en sibirisk