RealTime Business:

Closed but you can still read some articles about real-time design, see RealTime Articles

Fågelfotografering / Bird photographing:

Ägnar numera lite tid åt att fotografera fåglar, se Fåglar- Birds

Klicka på en bild för att få fullformat. Backspace (<–) får att lämna fullformat.

Antal fotograferade arter: 243
Varav fotograferade i Sverige: 207
Därutöver 1 uppstoppad: Papegojalka

Senaste arterna:
Teneriffa 2017
Teneriffa 2017
Slottsskogen Göteborg 2017
Slottsskogen Göteborg 2017