Klicka på en bild för att få fullformat. Backspace (<–) får att lämna fullformat.

RealTime Business:

Closed but you can still read some articles about real-time design, see RealTime Articles

NYTT! Dagfjärilar – Butterflies

Se menyn ovan.

Amiralfjäril
Makaonfjäril
http://www.realtimepartner.com/rtp/dagfjarilar-butterflies/salgskimmerfjaril/
Sälgskimmerfjäril
Eldsnabbvinge

 

 

 

 

 

 

Fågelfotografering / Bird photographing:

Ägnar numera lite tid åt att fotografera fåglar, se Fåglar- Birds

Antal fotograferade arter: 277
Varav fotograferade i Sverige: 232
Därutöver 1 uppstoppad: Papegojalka

Senaste arterna (klicka på bilden för att se fler bilder på arten):
Sibirisk tundrapipare
Rödstrupig piplärka
Mosnäppa

 

 

 

 

Aftonfalk
Nya bilder på skäggmes