Klicka på en bild för att få fullformat. Backspace (<–) får att lämna fullformat.

RealTime Business:

Closed but you can still read some articles about real-time design, see RealTime Articles

NYTT! Dagfjärilar – Butterflies

Se menyn ovan.

Amiralfjäril
Makaonfjäril
Sälgskimmerfjäril

 

 

 

 

 

Fågelfotografering / Bird photographing:

Ägnar numera lite tid åt att fotografera fåglar, se Fåglar- Birds

Antal fotograferade arter: 276
Varav fotograferade i Sverige: 231
Därutöver 1 uppstoppad: Papegojalka

Senaste arterna (klicka på bilden för att se fler bilder på arten):
Rödstrupig piplärka
Mosnäppa
Aftonfalk

 

 

 

 

 
 
Nya bilder på skäggmes